Wybierz oddział

Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz obejmuje patronatem honorowym realizowane imprezy w 2021

18.02.2021

Informujemy, że Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz obejmuje patronatem honorowym realizowane imprezy w 2021 roku przez Olimpiady Specjalne - Oddział Regionalny Świętokrzyskie.

Dziękujemy

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.