Wybierz oddział

Władze Oddziału w latach 2009-2012

Komitet Regionalny
Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie
wybrany 11 grudnia 2009 roku

 
 1. Grzegorz Małkus – Prezes,
 2. Agnieszka Czerwonka – Wiceprezes ds. Sportu,
 3. Renata Foremniak – Wiceprezes ds. Organizacji,
 4. Agnieszka Jewiarz – Wiceprezes ds. Finansów,
 5. Krzysztof Linek – Członek Komitetu Regionalnego z niepełnosprawnością intelektualną (zawodnik),
 6. Jacek Matera – Członek Komitetu Regionalnego, przedstawiciel najbliższej rodzin zawodnika,
 7. Monika Kudzia – Członek Komitetu Regionalnego,
 8. Krzysztof Ocias – Członek Komitetu Regionalnego,
 9. Remigiusz Woźniak – Członek Komitetu Regionalnego.

Prezes honorowy – Grzegorz Kurkowski

Na zewnątrz Oddział Regionalny reprezentuje i działa w jego imieniu Komitet Wykonawczy wybrany na posiedzeniu Komitetu Regionalnego w dn. 11 stycznia 2012 roku:

 1. Dariusz Stachura – Dyrektor Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie,
 2. Lidia Frątczak – Główny Księgowy Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie,
 3. Renata Podlewska – Sekretarz Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie.

Trzy osoby reprezentujące Świętokrzyski Oddział Regionalny – Jacek Jamroz, Grzegorz Kurkowski i Grzegorz Małkus zasiadają również w Komitecie Krajowym Olimpiad Specjalnych Polska, który kieruje działalnością Stowarzyszenia w wymiarze ogólnokrajowym.


W skład Komitetu Krajowego
wyłonionego podczas IV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska,
który zakończył swe obrady w dn. 14 maja 2011 r. w Warszawie zostali wybrani:

 

 1. Katarzyna Frank-Niemczycka – Prezes,
 2. Grzegorz Kurkowski – Wiceprezes ds. Organizacji (OR OSP – Świętokrzyskie),
 3. Róża Banasik-Zarańska – Wiceprezes ds. Sportu (OR OSP – Pomorskie),
 4. Grzegorz Małkus – Wiceprezes ds. Finansów (OR OSP – Świętokrzyskie),
 5. Mateusz Marzec – Członek Komitetu Krajowego z niepełnosprawnością intelektualną (OR OSP – Opolskie),
 6. Józef Kwiotek – Członek Komitetu Krajowego, przedstawiciel najbliżej rodziny zawodnika, (OR OSP – Śląskie),
 7. Alina Apryas – Członek Komitetu Krajowego (OR OSP – Kujawsko-Pomorskie),
 8. Ewa Hałambiec – Członek Komitetu Krajowego (OR OSP – Opolskie),
 9. Piotr Iszczek – Członek Komitetu Krajowego (OR OSP – Łódzkie),
 10. Jacek Jamroz – Członek Komitetu Krajowego (OR OSP – Świętokrzyskie),
 11. Violetta Kubacka – Członek Komitetu Krajowego (OR OSP – Wielkopolskie-Konin),
 12. Robert Młynarczyk – Członek Komitetu Krajowego (OR OSP – Beskidzkie),
 13. Dariusz Wosz – Członek Komitetu Krajowego (OR OSP – Śląskie).

Na IV Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska wybrano również trzyosobową Główną Komisję Rewizyjną, w skład której weszła Jadwiga Korzeniowska także reprezentująca Świętokrzyski Oddział Regionalny.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.