Wybierz oddział

Władze Oddziału w latach 2009-2012

Komitet Regionalny
Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie
wybrany 11 grudnia 2009 roku

 
 1. Grzegorz Małkus – Prezes,
 2. Agnieszka Czerwonka – Wiceprezes ds. Sportu,
 3. Renata Foremniak – Wiceprezes ds. Organizacji,
 4. Agnieszka Jewiarz – Wiceprezes ds. Finansów,
 5. Krzysztof Linek – Członek Komitetu Regionalnego z niepełnosprawnością intelektualną (zawodnik),
 6. Jacek Matera – Członek Komitetu Regionalnego, przedstawiciel najbliższej rodzin zawodnika,
 7. Monika Kudzia – Członek Komitetu Regionalnego,
 8. Krzysztof Ocias – Członek Komitetu Regionalnego,
 9. Remigiusz Woźniak – Członek Komitetu Regionalnego.

Prezes honorowy – Grzegorz Kurkowski

Na zewnątrz Oddział Regionalny reprezentuje i działa w jego imieniu Komitet Wykonawczy wybrany na posiedzeniu Komitetu Regionalnego w dn. 11 stycznia 2012 roku:

 1. Dariusz Stachura – Dyrektor Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie,
 2. Lidia Frątczak – Główny Księgowy Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie,
 3. Renata Podlewska – Sekretarz Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska – Świętokrzyskie.

Trzy osoby reprezentujące Świętokrzyski Oddział Regionalny – Jacek Jamroz, Grzegorz Kurkowski i Grzegorz Małkus zasiadają również w Komitecie Krajowym Olimpiad Specjalnych Polska, który kieruje działalnością Stowarzyszenia w wymiarze ogólnokrajowym.


W skład Komitetu Krajowego
wyłonionego podczas IV Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska,
który zakończył swe obrady w dn. 14 maja 2011 r. w Warszawie zostali wybrani:

 

 1. Katarzyna Frank-Niemczycka – Prezes,
 2. Grzegorz Kurkowski – Wiceprezes ds. Organizacji (OR OSP – Świętokrzyskie),
 3. Róża Banasik-Zarańska – Wiceprezes ds. Sportu (OR OSP – Pomorskie),
 4. Grzegorz Małkus – Wiceprezes ds. Finansów (OR OSP – Świętokrzyskie),
 5. Mateusz Marzec – Członek Komitetu Krajowego z niepełnosprawnością intelektualną (OR OSP – Opolskie),
 6. Józef Kwiotek – Członek Komitetu Krajowego, przedstawiciel najbliżej rodziny zawodnika, (OR OSP – Śląskie),
 7. Alina Apryas – Członek Komitetu Krajowego (OR OSP – Kujawsko-Pomorskie),
 8. Ewa Hałambiec – Członek Komitetu Krajowego (OR OSP – Opolskie),
 9. Piotr Iszczek – Członek Komitetu Krajowego (OR OSP – Łódzkie),
 10. Jacek Jamroz – Członek Komitetu Krajowego (OR OSP – Świętokrzyskie),
 11. Violetta Kubacka – Członek Komitetu Krajowego (OR OSP – Wielkopolskie-Konin),
 12. Robert Młynarczyk – Członek Komitetu Krajowego (OR OSP – Beskidzkie),
 13. Dariusz Wosz – Członek Komitetu Krajowego (OR OSP – Śląskie).

Na IV Krajowym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska wybrano również trzyosobową Główną Komisję Rewizyjną, w skład której weszła Jadwiga Korzeniowska także reprezentująca Świętokrzyski Oddział Regionalny.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.