Wybierz oddział

Informacja o wyniku postępowania przetargowego OSPŚ 4/2023/14

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargowym nr OSPŚ 4/2023/14 na realizację usługi wyżywienia uczestników XI Ogólnopolskiego Mityngu Jeździeckiego Olimpiad Specjalnych w Kielcach w dniach od 15-17.09.2023r. wpłynęła jedna oferta i Zamawiający wybrał ofertę:

Przedsiębiorstwo Gastronomiczne POŁANIECKI

ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i mieści się w limicie środków zaplanowanych na realizację tego zadania. W związku z powyższym prosimy o zaproponowanie terminu spotkania celem podpisania umowy.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.