Wybierz oddział

Informacja o wyniku postępowania przetargowego OSPŚ 1/2023/14

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargowym nr OSPŚ 1/2023/14 na realizację usługi zakwaterowania i wyżywienia w miejscu zakwaterowania uczestników biorących udział XI Ogólnopolskim Mityngu Jeździeckim Olimpiad Specjalnych Kielce 15-17.09.2023 wpłynęła jedna oferta, oferta ważna i Zamawiający wybrał ofertę:

TURYSTYKA Sp. z o.o.

ul.Urzędnicza 13 25-729 Kielce  

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i mieści się w limicie środków zaplanowanych na realizację tego zadania. W związku z powyższym Zamawiający prosi o zaproponowanie terminu spotkania celem podpisania umowy.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.