Wybierz oddział

Integracyjny Piknik #BądźFIT w Ostrowcu Świętokrzyskim

20.08.2020

20 sierpnia w Ostrowcu Świętokrzyskim odbył się jeden z trzech pikników w Polsce pod nazwą Integracyjny Piknik "Bądź Fit" Olimpiad Specjalnych organizowany przez Klub Olimpiad Specjalnych "SZANSA".

W organizacji pomagał Warsztat Terapii Zajęciowej "SZANSA", Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej "SZANSA" oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W tych trudnych czasach do Ośrodka Wypoczynkowego "Gutwin", przy zachowaniu wszelkich obostrzeń wzięło udział 5 klubów z Oddziału Regionalnego Świętokrzyskie: "RYWAL" Ostrowiec Świętokrzyski, "TACY SAMI" Skarżysko-Kamienna, "TORNADO" Skarżysko-Kamienna, "STRZAŁA" Jędrzejów oraz gospodarze "SZANSA" Ostrowiec Świętokrzyski.

Celem pikników realizowanych w ramach zadania jest wzmacnianie i motywowanie uczestników do realizowania aktywności programu #BądźFit, integracja uczestników i wymiana doświadczeń Piknik rozszerzył uczestnikom  wiedzę o tym jak zdrowo trenować. Wymiana doświadczeń podczas ciekawie przeprowadzonych treningów, pozwoli na wzrost świadomości jak żyć fit wśród zawodników Olimpiad Specjalnych i ich trenerów. - powiedział Grzegorz Kurkowski - Dyrektor Oddziału Regionalnego Świętokrzyskie - Cieszę się, że mimo obostrzeń został zrealizowany ten Piknik. Dziękuję Klubowi "SZANSA", że się podjęli tego trudnego zadania i jak widać wywiązali się z niego rewelacyjnie pod każdym względem i mimo tego, że osoby uczestniczące w imprezie musiały się podporządkować do „Wytycznych dla uczestników i obsługi związanych z obostrzeniami z epidemią COVID-19“ nikt nie narzekał.

Treningi podczas pikniku prowadzone były przez wykwalifikowanych instruktorów Nordic Walking, którzy opracowali treningi dostosowane do możliwości zawodników Olimpiad Specjalnych. Przekazali wiedzę o prawidłowej technice Nordic Walking, przeprowadzili intensywną rozgrzewkę, przeszli przygotowaną trasą i wyciszyli swoje organizmy po intensywnym treningu. Uczestnicy mogli skorzystać z oferty Ośrodka "Gutwin": pływać na kajakach i rowerach wodnych wraz ze swoimi opiekunami i trzeba stwierdzić, że cieszyły się dużym zainteresowaniem. a nad bezpieczeństwem uczestników pikniku czuwali ratownicy medyczni z Grupy Ratownictwa PCK Ostrowiec Świętokrzyski.

Piknik był dofinansowywany w ramach zawartych umów: Ministerstwo Sportu: Organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych  umowa nr: 2020/0005/0082/Sub.C/DS-SN/2/Msa oraz PFRON:  Rozwińmy skrzydła, umowa nr ZZB/000591/BF/D

Projekt #BądźFIT, który ma na celu poprawę i ochronę zdrowia oraz dobrego samopoczucia osób z niepełnosprawnością intelektualną został tworzony w ramach światowego ruchu Special Olympics, który traktuje o zdrowiu sportowców.  - powiedział Remigiusz Woźniak, Przewodniczący Klubu "SZANSA" - #BądźFIT oferuje uczestnikom spersonalizowane spojrzenie na zdrowie,  daje szansę na to aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogły zmienić swój styl życia poprzez zmianę sposobu żywienia, codzienne ćwiczenia i dokonywanie „zdrowszych” wyborów. Projekt ma zachęcić trenerów do włączenia w system treningów dodatkowych zajęć edukacyjnych dot. zdrowego stylu życia. Program zachęca by wysiłek fizyczny wspierany był zdrową dietą, pozasportową aktywnością fizyczną i zdrowym myśleniem. Trener jest w nim animatorem edukacji dot. dobrego samopoczucia oraz zdrowego stylu życia.

Po reakcjach zarówno zawodników jak i trenerów spotkanie pokazało, że dla lepszego funkcjonowania psychicznego jak i fizycznego w tak trudnym czasie jest potrzeba organizacji tego typu imprez i nikomu nie przeszkadzało dostosowanie się do panujących obostrzeń związanych z epidemią COVID-19, wręcz sami z siebie się wszyscy pilnowali.

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.