Wybierz oddział

Informacja o wyniku postępowania przetargowego OSPŚ 3/2022/14

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargowym nr OSPŚ 3/2022/14 na realizację usługi wyżywienia uczestników XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Kielce, Suchedniów 2022 w dniach od 04 -07.07.2022r. wpłynęły trzy oferty.

Zamawiający wybrał ofertę:

               CAPPUCCINO Krajewska Krystyna

ul. Piaskowa 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, przedstawia najniższą cenę i mieści się w limicie środków zaplanowanych na realizację tego zadania.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.