Wybierz oddział

Informacja o wyniku postępowania przetargowego OSPŚ 5/2022/14

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargowym nr OSPŚ 5/2022/14 z dnia 10.06.2022 r. na realizację usługi wyżywienia uczestników XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Kielce, Suchedniów 2022 – Piknik Regionalny w Tokarni - wpłynęła jedna oferta.

Zamawiający wybrał ofertę:

Damian Łączkiewicz „LOKUS”

Miedzianka 20A

26-060 Chęciny

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i mieści się w limicie środków zaplanowanych na realizację tego zadania.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.