Wybierz oddział

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NR OSPŚ 5/2022/14

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM OSPŚ 5/2022/14
z DNIA 10 czerwca 2022r.
DO POSZUKIWANIA WYKONAWCY USŁUGI WYŻYWIENIA UCZESTNIKÓW XII OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH W DNIACH 04-07 LIPCA 2022r .

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie poszukuje wykonawcy niżej opisanego zadania obejmującego realizację usługi wyżywienia uczestników XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych - Piknik Regionalny w Tokarni. Przedmiotem zamówienia jest usługa wyżywienia w formie poczęstunku z grilla dla 700 uczestników XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Kielce, Suchedniów 2022r. podczas Pikniku Regionalnego organizowanego w dniu 05.07.2022r. na terenie Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni (obok Spichlerza).

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2022r.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w postępowaniu.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.