Wybierz oddział

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NR OSPŚ 2/2022/14

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM OSPŚ 2/2022/14
Z DNIA 23 MAJA 2022r.
DO POSZUKIWANIA WYKONAWCY USŁUGI WYŻYWIENIA UCZESTNIKÓW XII OGÓLNOPOLSKICH LETNICH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH W DNIACH 04-07 LIPCA 2022r.

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie poszukuje wykonawcy niżej opisanego zadania obejmującego realizację usługi wyżywienia uczestników XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Kielce, Suchedniów 2022. Przedmiotem zamówienia jest usługa wyżywienia w formie cateringu w miejscu zakwaterowania oraz w miejscu przeprowadzenia zawodów 750 uczestników biorących w XII Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.06.2022r.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w postępowaniu.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.