Wybierz oddział

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM OSPŚ 4/2024/14

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM OSPŚ 4/2024/14
Z DNIA 19 CZERWCA 2024R.
DO POSZUKIWANIA WYKONAWCY USŁUGI WYŻYWIENIA UCZESTNIKÓW PIKNIKU INTEGRACYJNEGO PODCZAS VII OGÓLNOPOLSKIEGO MITYNGU LEKKOATLETYCZNEGO I VI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BOCCE OLIMPIAD SPECJALNYCH W KIELCACH.

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie poszukuje wykonawcy niżej opisanego zadania  obejmującego realizację usługi wyżywienia uczestników VII Ogólnopolskiego Mityngu Lekkoatletycznego i VI Ogólnopolskiego Turnieju Bocce Olimpiad Specjalnych – Piknik Integracyjny

Oryginał oferty należy doręczyć do dnia 28.06.2024 roku  osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne-Świętokrzyskie ul. Armii Krajowej 11, 28-300 Jędrzejów do godziny 15:00 w zaklejonej kopercie z napisem:

„Oferta na wykonanie usługi wyżywienia  uczestników VII Ogólnopolskiego Mityngu Lekkoatletycznego i VI Ogólnopolskiego Turnieju Bocce Olimpiad Specjalnych Kielce 2024r. – Piknik Integracyjny”

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w postępowaniu.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.