Wybierz oddział

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM OSPŚ 2/2024/14

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM OSPŚ 2/2024/14
Z DNIA 06 CZERWCA 2024R.
DO POSZUKIWANIA WYKONAWCY USŁUGI WYŻYWIENIA UCZESTNIKÓW VII OGÓLNOPOLSKIEGO MITYNGU LEKKOATLETYCZNEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH I VI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BOCCE OLIMPIAD SPECJALNYCH W KIELCACH W DNIACH 04-06 LIPCA 2024r.

Oryginał oferty należy doręczyć do dnia 18.06.2024 roku osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne-Świętokrzyskie ul. Armii Krajowej 11, 28-300 Jędrzejów do godziny 13:00 w zaklejonej kopercie z napisem:
„Oferta na wykonanie usługi wyżywienia uczestników VII Ogólnopolskiego Mityngu Lekkoatletycznego i VI Ogólnopolskiego Turnieju Bocce Olimpiad Specjalnych Kielce 2024”. (w przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data i godzina otrzymania przesyłki, a nie data stempla pocztowego).

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w postępowaniu.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.