Wybierz oddział

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM OSPŚ 1/2024/14

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM OSPŚ 1/2024/14

z DNIA 24 MAJA  2024r.

DO POSZUKIWANIA WYKONAWCY USŁUGI ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKÓW

VII OGÓLNOPOLSKIEGO MITYNGU LEKKOATLETYCZNEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH KIELCE 2024

i VI OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BOCEE OLIMPIAD SPECJALNYCH KIELCE 2024

w DNIACH 04 – 06 LIPCA 2024r.

 

Oryginał oferty należy doręczyć do 04.06.2024r. (wtorek) osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie ul. Armii Krajowej 11, 28-300 Jędrzejów do godziny 12:00 w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na wykonanie usługi zakwaterowania uczestników VII Ogólnopolskiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych i VI Ogólnopolskiego Turnieju Bocce Olimpiad Specjalnych w  Kielcach w dniach 4-6.07.2024”.

Oferty składa się w kopertach do 4 czerwca do godziny 12.00.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w postępowaniu.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.