Wybierz oddział

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NR OSPŚ 3/2019/14

DO POSZUKIWANIA WYKONAWCY USŁUGI ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA UCZESTNIKÓW XI OGÓLNPOLSKIEGO TURNIEJU KOSZYKÓWKI OLIMPIAD SPECJALNYCH W DNIACH 28.11 DO 01.12.2019r.

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie poszukuje wykonawcy niżej opisanego zadania obejmującego realizację usługi wyżywienia i zakwaterowania uczestników XI Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki odbywającego się w Kielcach w dniach 28.11.-01.12.2019r.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.11.2019r.

Zainteresowanych zapraszamy do udziału w postępowaniu.

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.