Wybierz oddział

Nr ogłoszenia: OSPŚ 1/2019/14

Data ogłoszenia:
26 czerwca - 5 lipca 2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2019/14

z dnia 26 czerwca 2019 roku na zakup obciążeń Eleiko dla zawodników Olimpiad Specjalnych z Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie. Postępowanie będzie prowadzone w trybie zapytania ofertowego do 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami).

Zainteresowane przedsiębiorstwa zapraszamy do udziału w postępowaniu.

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.