Wybierz oddział

Umowa podpisana

16.07.2020

 W środę 15 lipca w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowy na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w 2020 roku. Wśród organizacji pozarządowych z terenu naszego województwa, które otrzymały dofinansowanie nie mogło zabraknąć naszego Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego, który będzie realizował zadanie pn.:

"Organizacja cyklu sportowych zawodów dla osób niepełnosprawnych w ramach działalności Olimpiad Specjalnych". Umowa została podpisana przez Wojewodę Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza oraz Dyrektora Regionalnego OR Grzegorza Kurkowskiego i Sekretarza OR Dariusza Stachurę. Dziękujemy za wsparcie

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.