Wybierz oddział

Świętokrzyskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych na półmetku

23.02.2019

W lutym rozpoczęły się Świętokrzyskie Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Igrzyska zostały podzielone na cztery etapy. Pierwsza w Kielcach w narciarstwie biegowym i biegach na rakietach śnieżnych, druga w Skarżysku-Kamiennej w łyżwiarstwie szybkim, trzecia w Bałtowie w narciarstwie alpejskim, a zakończenie w Jędrzejowie hokejem halowym.

Pierwsza część Igrzysk w Narciarstwie Biegowym i Biegach Na Rakietach Śnieżnych została rozegrana w środę 20 lutego 2019 roku w Kielcach.  Impreza odbyła się pod patronatem Zastępcy Prezydenta Miasta Kielce Marcina Różyckiego oraz Rady Miasta Kielce, którą reprezentowali: przewodniczący Kamil Suchański oraz wiceprzewodnicząca Joanna Winiarska. Należy dodać, że całoroczny patronat honorowy nad regionalnymi zawodami Olimpiad Specjalnych w Województwie Świętokrzyskim objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.                                                                             

W rywalizacji wzięło udział niemal 100 niepełnosprawnych zawodników z 14 klubów sportowych: "BUZIAKI" Skarżysko-Kamienna, "GROM" Busko Zdrój, "MAAG" Kielce, "OLIMP" Skarżysko-Kamienna, "RYWAL "Ostrowiec Świętokrzyski, "STRZAŁA" Jędrzejów, "SUPER NOWA" Zgórsko, "SZANSA" Ostrowiec Świętokrzyski, "TACY SAMI" Skarżysko-Kamienna, "TEMPO" Jałowęsy, "TOP" Łagiewniki, "TORNADO" Skarżysko-Kamienna, "NIEPOKONANI" Sandomierz oraz gospodarze "KRYSZTAŁKI" Kielce. Zawodnicy startowali na dystansach 50, 100, 200 i 400 metrów.

Organizatorem zawodów był Klub Olimpiad Specjalnych "Kryształki" w Kielcach, a współorganizatorami byli: Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Świętokrzyskie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kielcach, Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach.               

Instytucjami wspierającymi, bez których trudno byłoby zorganizować tak duże sportowe przedsięwzięcie byli: Urząd Miasta Kielce, Rada Miasta Kielce, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, Placówka Straży Granicznej w Kielcach, Niepubliczne Technikum Zawodowe przy ZDZ Kielce - klasa mundurowa.                                                                

Pierwszą dyscyplinę narciarstwo biegowe rozegrano na kieleckim Stadionie Leśnym. Biegi na rakietach śnieżnych rozegrano na boisku Szkoły Podstawowej numer 31 przy ulicy Krzemionkowej. W tym miejscu pragniemy podziękować gospodarzom tych obiektów za udostępnienie ich zawodnikom Olimpiad Specjalnych.  Jednak nim zawodnicy ruszyli odbyła się prezentacja 14 klubów Olimpiad Specjalnych biorących udział w Igrzyskach połączona z ceremonią otwarcia, a mianowicie: uroczyste wciągnięcie flagi Olimpiad Specjalnych przy dźwiękach hymnu Olimpiad Specjalnych. Następnie przysięgę Olimpiad Specjalnych w imieniu wszystkich zawodników złożyła zawodniczka Klubu Olimpiad Specjalnych "Kryształki" Olga Wojciechowska. Kolejnym punktem ceremonii otwarcia było bardzo widowiskowe zapalenie znicza , którego dokonała 5-osobowa grupa  zawodników z Klubu Olimpiad Specjalnych "Kryształki" reprezentujących 5 dyscyplin zimowych , tj. narciarstwo biegowe, rakiety śnieżne, łyżwiarstwo szybkie, narciarstwo zjazdowe i hokej w asyście uczniów mundurowej klasy ZDZ . Dodatkową atrakcją jaką przygotowali uczniowie z ZDZ był pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz musztry wojskowej.                                                                                                                        

Zawodnicy pomimo niedogodności pogodowych byli bardzo dzielni w swym wysiłku i pokazali, że zimową dyscyplinę jaką są rakiety śnieżne można też rozegrać równie dobrze na trawie. Tak więc gratulujemy wszystkim zawodnikom hartu ducha.

Zwycięzcy otrzymali medale  oraz pamiątkowe statuetki, które zostały ufundowane przez Radę Miasta Kielce. Należy w tym miejscu podziękować z całego serca wszystkim Sponsorom, którzy mieli ogromny wkład w sukces tej imprezy a mianowicie: KFC, Netcom, PSS Społem, WSS Społem, Lewiatan, Cukiernia Paluch, Wodociągi Kieleckie , Pracownia reklamowa Wikam, Santader Consumer Bank.

Druga część Igrzysk, tym razem w łyżwiarstwie szybkim odbyła się 22 lutego 2019 roku na lodowisku miejskim Skarżysku-Kamiennej. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem prezydenta Skarżyska-Kamiennej – Konrada Kröniga.

 W rywalizacji wzięło udział niemal 50 niepełnosprawnych zawodników z 9 klubów sportowych: "BUZIAKI" Skarżysko-Kamienna, "GROM" Busko Zdrój, "MAAG" Kielce, "OLIMP" Skarżysko-Kamienna, "SZANSA" Ostrowiec Świętokrzyski, "TACY SAMI" Skarżysko-Kamienna, "TEMPO" Jałowęsy, "TORNADO" Skarżysko-Kamienna, "NIEPOKONANI" Sandomierz. Zawodnicy rywalizowali na kilku dystansach 111 m, 222  m, 333 m, 777 m

Organizatorem imprezy był Klub Olimpiad Specjalnych "TORNADO" Skarżysko-Kamienna oraz Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Świętokrzyskie. Instytucje wspierające: Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna i Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu "TĘCZA" w Skarżysku-Kamiennej.

Od rana odbywały się preeliminacje, na podstawie których zostały utworzone grupy finałowe. Ceremonia otwarcia II części Igrzysk rozpoczęła się od oficjalnej defilady zawodników, wciągnięcia flagi Olimpiad Specjalnych i wprowadzenia przekazanego w Kielcach olimpijskiego ognia.

Podczas ceremonii zakończenia II części Igrzysk odbyła się dekoracji zawodników, podczas której zawodnicy otrzymali medale za miejsca I-III oraz wstążki za zdobycie IV miejsca a wszyscy uczestniczy otrzymali pamiątkowe medale oraz upominki. Instytucjami wspierającymi byli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Województwo Świętokrzyskie, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Finansowo imprezę wsparli: Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, firma P.H. Batmar, Handel artykułami spożywczymi Mirosław Siemieniec.

Na zakończenie został oficjalnie przekazany Ogień Nadziei i flaga Olimpiad Specjalnych organizatorom kolejnej, III części Igrzysk, która odbędzie się 28 lutego 2019 roku w Bałtowie, a organizatorem będzie Klub Olimpiad Specjalnych "SZANSA" z Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.