Wybierz oddział

Informacja o wyniku postępowania przetargowego OSPŚ 4/2024/14

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania przetargowego Nr OSŚP 4/2024/14 na wykonanie usługi wyżywienia uczestników VII Ogólnopolskiego Mityngu Lekkoatletycznego i VI Ogólnopolskiego Turnieju Bocce Olimpiad Specjalnych – Kielce 05.07.2024r. – Piknik Integracyjny, zakończonego w dniu 28  czerwca bieżącego roku, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę:  

Przedsiębiorstwo Gastronomiczne POŁANIECKI

ul. Wesoła 51

25-363 Kielce  

Oferta spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego. Przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz doręczyła wymagane referencje.

Otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ważnie złożonych ofert, tj. 100 pkt  

Oferty odrzucone: 1)    S4K Sp. z o.o. ul.Batalionow Chłopskich 50, 25-671 Kielce  

W związku z powyższym w załączeniu przesyłamy umowę z prośbą o sprawdzenie danych i ustalenie daty jej podpisania.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.