Wybierz oddział

Informacja o wyniku postępowania przetargowego OSPŚ 2/2024/14

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania przetargowego Nr OSŚP 2/2024/14 na wykonanie usługi wyżywienia uczestników VII Ogólnopolskiego Mityngu Lekkoatletycznego i VI Ogólnopolskiego Turnieju Bocce Olimpiad Specjalnych Kielce, w dniach 04-06.07.2024r. zakończonego w dniu 24 czerwca bieżącego roku, wybrał jako najkorzystniejszą ofertę:

S 4 K Sp. z o.o.

ul. Batalionów Chłopskich 50

25-671 Kielce

Oferta spełnia wszystkie oczekiwania Zamawiającego. Przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz doręczyła wymagane referencje. Otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ważnie złożonych ofert, tj. 100 pkt Oferty odrzucone:

1) Castor, Małgorzata Jakubowska, Piotr Bąk Sp.J., ul. Krakowska 62, 25-701 Kielce,

2) Zbigniew Połaniecki, Przedsiębiorstwo Gastronomiczne POŁANIECKI, ul. Wesoła 51, 25-363 Kielce

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.