Wybierz oddział

Informacja o wyniku postępowania przetargowego OSPŚ 1/2024/14

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargowym nr OSPŚ 1/2024/14 na realizację usługi zakwaterowania uczestników VII Ogólnopolskiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych i VI Ogólnopolskiego Turnieju Bocce Olimpiad Specjalnych w Kielcach w dniach od 04 -06.07.2024r. wpłynęła jedna oferta i Zamawiający wybrał ofertę:

Politechnika Świętokrzyska

aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i mieści się w limicie środków zaplanowanych na realizację tego zadania.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.