Wybierz oddział

Informacja o wyniku postępowania OSPŚ 2/2018/14

Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska Oddział Regionalny Świętokrzyskie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargowym nr OSPŚ/2/2018/14 na realizację usługi wyżywienia i zakwaterowania podczas obozu sportowego dla osób niepełnosprawnych w Zakopanem obejmującego 40 uczestników w dniach od 06-16.12.2018r. wpłynęła 1 oferta:

1. „MARIA” Ośrodek Wypoczynkowo- Rehabilitacyjny Maria Ustupska – Kaźmik
ul. Podhalańska 3A
34-500 Zakopane

Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą ofertę:
„MARIA” Ośrodek Wypoczynkowo- Rehabilitacyjny Maria Ustupska – Kaźmik
ul. Podhalańska 3A
34-500 Zakopane

Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i przedstawia najniższą cenę.

SPONSOR STRATEGICZNY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsor strategiczny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Sponsorzy Złoci Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.