Wybierz oddział

Aktualności

31.01.2020
W dniu 30 stycznia 2020 roku w Szwajcarii Bałtowskiej odbył się I Świętokrzyski Makroregionalny Mityng Narciarstwa Zjazdowego Olimpiad Specjalnych zorganizowany przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Świętokrzyskie. Po organizacji w Bałtowie dwóch mityngów o randze regionalnej, czyli tylko dla zawodników z województwa świętokrzyskiego przyszedł czas na zawody o wyższej randze. Do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego przyjechali zawodnicy z Oddziałów Kujawsko-Pomorskie, Śląskie Wielkopolskie-Konin.

Organizowaliśmy

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska
Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.
Ogólnopolski patronat medialny

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.